All for Joomla All for Webmasters

REGULAMIN

Regulamin obowiązujący od dnia 15.10.2017r.

Informacja o MOX Design Joanna Stencel-Czarny: firma zajmująca się projektowaniem wnętrz, sprzedażą produktów do aranżacji i wykończenia wnętrz. To również sklep internetowy, prowadzony w domenie MOXDESIGN_PL, prowadzony przez MOX Design Joanna Stencel-Czarny, działający pod adresem: ul. Śniadeckich 136/21, 64-920, NIP: 764-137-73-05

REGON: 367516713, z którym Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym biuro@emox.pl.

Przyjmowanie i realizacja zamówień:

 1. MOX Design Joanna Stencel-Czarny prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane:
 • przez strony internetowe w domenie MOXDESIGN_PL
 • mailowo pod adresem: biuro@emox.pl,
 • telefonicznie pod numerem: +48 600 295 899.
 • 2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. W celu realizacji zamówienia klient zobowiązany jest do:
 • wyboru zamawianych towarów
 • wyboru spośród dostępnych dla tych towarów form dostawy
 • wyboru spośród dostępnych dla tych towarów form płatności
 1. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta możliwie najszybciej, najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Jeśli wybrane przez Klienta towary posiadają różne terminy realizacji, zamówienie może zostać podzielone na części i dostarczone partiami. Koszt transportu wówczas ustalany jest indywidualnie w zależności od sytuacji.
 3. Dostawa zamówień realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich, przesyłki o wadze powyżej 31,5kg dostarczane są przez firmę kurierską na poziom parteru. Zamówienie nie obejmuje usługi wniesienia.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Zmiany w zamówieniach – Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w złożonym już zamówieniu – zmiany te możliwe są wyłącznie drogą mailową.

Ceny i dostawy oferowanych towarów:

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Moxdesign.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar w terminie 7 dni od dostawy towaru wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 2. Cena dostawy podana jest przy każdym produkcie. Cena dostawy może różnić się dla wybranych form dostawy lub płatności.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich. Nie ma możliwości ustalenia konkretnej godziny dostawy.
 4. Sklep Moxdesign.pl realizuje dostawy tylko na terytorium Polski.
 5. Czas realizacji zamówienia podany jest każdorazowo na karcie produktu w dniach roboczych – tzn. nie licząc soboty, niedzieli i świąt.
 6. Jeśli Klient zamówi kilka produktów z różnymi czasami dostawy, jako czas dostawy dla zamówienia przyjmowany jest najdłuższy z czasów cząstkowych.

Sposoby płatności:

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Moxdesign.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:
 • przelew bankowy – w potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje numer konta bankowego sklepu
 • Przelew on-line – realizowany za pośrednictwem systemu obsługi płatności PayU
 • Przy odbiorze (za pobraniem) – płatność kurierowi przy odbiorze zamówienia. Informujemy, że w przypadku tej formy zamówienia nie ma możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki przed dokonaniem zapłaty. Moxdesign.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień złożonych przy wyborze tej formy płatności.

Reklamacje:

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Ogólne informacje o gwarancji podawane są na karcie każdego z produktów. Zainteresowanych szczegółowymi warunkami gwarancji zachęcamy do kontaktu.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać (do wyboru) z uprawnień gwarancyjnych (u producenta lub dystrybutora) lub z uprawnień z tytułu rękojmi u sprzedawcy. Uprawnienia gwarancyjne i wynikające z rękojmi są od siebie niezależne.
 3. Rękojmia dla firm wyłączona, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.
 4. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać za pomocą formularza: Formularz-reklamacyjny-druk.docx
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 • numer zamówienia,
 • dane Klienta,
 • numer i nazwę uszkodzonego towaru,
 • opis uszkodzenia,
 • zdjęcia obrazujące uszkodzenie,
 • jeśli to możliwe protokół szkody spisany z kurierem (nie jest to warunek konieczny do rozpatrzenia reklamacji, ale często przyspieszający proces jej rozpatrzenia “na odległość” i jest pomocny również w przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia opakowania).
 1. Jeśli przesłane zgłoszenie reklamacyjne będzie kompletne otrzymają Państwo potwierdzenie jego wpłynięcia na podany w zgłoszeniu adres email.
 2. Jeśli zgłoszenie wymagać będzie uzupełnienia taką informację również otrzymają Państwo w formie wiadomości email.
 3. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem mailowo w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego.
 5. Przesyłki zwrotne wysyłane na koszt Moxdesign.pl, bądź reklamacje bez uprzedniego zgłoszenia i potwierdzenia wysyłki na adres Moxdesign, nie będą odbierane.
 6. Wszelkie ustalenia związane z obsługą reklamacji prowadzone są wyłącznie w formie pisemnej (mailowej).

Zwroty:

 1. Nabywca (Klient), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokonując zakupów w sklepie internetowym www.emox.pl i zawierając umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania  przyczyny (z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić),  składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni. Tym oświadczeniem jest wypełniony Formularz zwrotu. Nabywca/klient jest osobą fizyczną, która nie wykorzystuje zakupiony produktu do działalności zarobkowej.
 2. Zwracany produkt musi być kompletny i być w stanie nie noszącym śladów normalnego użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości przedmiotu, będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego przedmiotu. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). W takim przypadku wartość zwracanej kwoty zostanie pomniejszona proporcjonalnie do zużycia. Wobec nabywcy (klienta) mogą zostać podjęte roszczenia odszkodowawcze w tytułu obniżenia wartości towaru.
 3. UWAGA: Konsument jest zobowiązany do prawidłowego zapakowania towaru i zabezpieczenia tej przesyłki na czas transportu. Wszelkie uszkodzenia, które powstaną w czasie transportu, będące wynikiem nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki mogą być przedmiotem roszczeń odszkodowawczych względem nabywcy (klienta).
 4. W przypadku decyzji o zwrocie, zakupiony produkt nabywca zobowiązany jest odesłać (dostarczyć) na własny koszt.
 5. Chęć zwrotu należy zgłosić wypełniając formularz zwrotu na stronie: http://www.moxdesign.pl/zwroty lub przesyłając wiadomość na adres: biuro@moxdesign.pl – w wiadomości zwrotnej otrzymają Państwo link do formularza zwrotu i adres magazynu na który należy wykonać zwrot. Bezwzględnie prosimy nie odsyłać przesyłek bez kontaktu z naszym biurem – nie zostaną one odebrane i wrócą do nadawcy (nabywcy/klienta)
 6. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Zwrot środków następuje po sprawdzeniu zwracanego produktu.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, dokonamy zwrotu otrzymanej od klienta kwoty maksymalnie w ciągu 14 dni od daty poinformowania nas o decyzji odstąpienia od Umowy sprzedaży (koszt zwrotu pokrywa klient). Zwrot środków klient otrzyma takim samym sposobem płatności, jakim dokonał opłaty za złożone zamówienie, chyba, że jednoznacznie wyrazi zgodę na inną formę dokonania zwrotu. Klient nie ponosi żadnych opłat z tytułu otrzymania środków.
 9. Praktyczne informacje na temat zwrotów produktów, oraz obowiązujące interpretacje przepisów można znaleźć na stronie UOKIK: http://ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/zwrot-towaru-i-odstapienie-od-umowy/

Ochrona danych osobowych:

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Moxdesign.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy lub jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep emox.pl.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Za zgodą Klienta (potwierdzoną zaznaczeniem odpowiednich znaczników) dane (adres email) mogą zostać przekazane do firm zewnętrznych w celu przesłania ankiety na temat satysfakcji z poziomu obsługi.
 6. W przypadku wyboru usług podmiotów zewnętrznych (system ratalny, płatności on-line) dane Klientów w niezbędnym, minimalnym stopniu są przekazywane w celu realizacji wybranych świadczeń.
 7. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Ochrona danych osobowych.

Postanowienia końcowe:

 1. Towary prezentowane na stronie Moxdesign.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Załącznik nr 1

Jeśli dokonałeś zakupu jako konsument w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zarobkową, to w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Poinformuj nas o tym wypełniając formularz zwrotu:

pobierz formularz

i prześlij na adres: biuro@emox.pl, a prześlemy Ci dalsze instrukcje postępowania.

 

 

Zapisz się do newslettera

i bądź na bieżąco!

Co zyskujesz?
 • informacje o nowościach
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z promocji

Zapisałeś się do newslettera

Wystąpił błąd, spróbuj później

emox - sprzedaż internetowa i projektowanie wnętrz will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.